Επικοινωνία

Τηλεφωνική επικοινωνία

Ονομαστικός τηλεφωνικός κατάλογος
 

Για έγγραφα που απευθύνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης), μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης - Κεντρικό Πρωτόκολλο, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:
ydmed@ydmed.gov.gr

Για τεχνικά θέματα της ιστοσελίδας, αποστείλατε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:
webmaster@ydmed.gov.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων για το Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης):
dpo@ydmed.gov.gr

Χάρτης

 

Newsletter


Close