Δημοσιογραφικά 210

Δημοσιογραφικά 210

Διακοσιοστή δέκατη έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 210 Ανακοινώσεις | Περίληψη Ανακοινώσεων

Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά
Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και για τις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο
Υποβολή αιτήσεων A21 για τα Οικογενειακά Επιδόματα
Απλοποιείται η διαδικασία εκτελωνισμού των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και των αυτοκινήτων, με σκοπό την ενίσχυση του εξαγωγικού εμπορίου και τη διαμόρφωση ευνοϊκότερου για την επιχειρηματικότητα κανονιστικού πλαισίου
Χορήγηση Επιδόματος Αεροθεραπείας για το έτος 2014
Εργαστήρι Ενεργοποίησης - Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης
Νέο Δ.Σ. στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Υπηρεσία δήλωσης ακατάσχετου λογαριασμού - Ένταξη πιστωτικών ιδρυμάτων (Δ.ΗΛΕ.Δ. / Γ.Γ.Δ.Ε.)
Επισημάνσεις για τα έντυπα τελών κυκλοφορίας 2015
Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στη νέα ρύθμιση για τα δάνεια του πρώην ΟΕΚ - Αναλυτικά παραδείγματα
Διοικητικοί έλεγχοι του Υπουργείου Ανάπτυξης και επιβληθέντα Πρόστιμα
Υποβολή προτάσεων για Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος Διδακτορικής διατριβής σε γνωστικά πεδία που εμπίπτουν στον τομέα Διαχείρισης των Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδατικών Πόρων σε Πανεπιστήμια και Οργανισμούς της Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν Ακαδ. Έτους 2014 -2015
Ο Προγραμματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τομέα Υγείας
Σχέδιο καταπολέμησης της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο
Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 με ποσό 116.780.077,86 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2014
Αύξηση των επιχορηγούμενων θέσεων για την απασχόλησης ανέργων

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 210 Προκηρύξεις | Περίληψη Προκηρύξεων

Δήμος Ζωγράφου: Πρόσληψη 47 ατόμων
Περιφέρεια Κρήτης: Πρόσληψη 5 ατόμων
Δήμος Ν. Ιωνίας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ: Σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης: Ανάθεση έργου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Διοικούσα Επιτροπή Κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ»: Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Προκήρυξη για 1 θέση Δ.Ε.Π
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Προκήρυξη για 1 θέση Δ.Ε.Π
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 7 καθηγητών
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 καθηγητών
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας: Πρόσληψη 18 ατόμων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Φαρσάλων: Πρόσληψη 3 ατόμων 16
ΕΛΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου
Ε.Λ.Κ.Ε. -Ε.Ε. – ΤΕΙ Πελοποννήσου : Σύμβαση Ανάθεσης Έργου
Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) : Πρόσληψη 2 ατόμων
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού του Δήμου Θέρμης (Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Θ.): Πρόσληψη 1 ατόμου
Επιτροπή Ερευνών – Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Σύναψη σύμβασης Μίσθωσης Έργου
Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης (Ε.Λ.Π.Κ.): Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου
Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης (Ε.Λ.Π.Κ.): Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού του Δήμου Θέρμης (Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Θ.): Πρόσληψη 2 ατόμων
Δήμος Αγίου Δημητρίου: Πρόσληψη 42 ατόμων
Δήμος Καλαμπάκας: Πρόσληψη 3 ατόμων
Δήμος Σίνδου: Πρόσληψη 57 ατόμων

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δέκα (10) υπαλλήλων, ως ειδικών επιστημόνων, στην Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων στο Δήμο Δέλτα
Πρόσκληση στελέχωσης ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Περισσότερες Προκηρύξεις σε τίτλους, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες: XLS | Δημοσιογραφικά τεύχος 210 Προκηρύξεις | Προκηρύξεις σε τίτλους

Close