Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς (ΦΕΚ)

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς (ΦΕΚ)

PDF | DOC | Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη.

Στο ΦΕΚ 2741/Β/25-11-2911 δημοσιεύθηκε η αριθμ. 23564/25-11-2011 (ΑΔΑ: 4570Χ-Ξ9Η) απόφαση του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημητρίου Ρέππα, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.

Close