Πρόσκληση για μετάταξη 3 υπαλλήλων στο ΥΠΟΙΚ

Πρόσκληση για μετάταξη 3 υπαλλήλων στο ΥΠΟΙΚ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Οικονομικών»

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση των κάτωθι Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Οικονομικών :
Α) Με αρ. πρωτ. Δ2Β1048935 ΕΞ 2014/17.3.2014 και με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ):ΒΙΞ4Η-ΗΔΝ
Β) Με αρ. πρωτ. Δ2Β1049050 ΕΞ 2014/17.3.2014 και με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ):ΒΙΞ4Η-41Β
Γ) Με αρ. πρωτ. Δ2Β1049051 ΕΞ 2014/17.3.2014 και με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: ):ΒΙΞ4Η-Σ6Ξ (τροποποίηση ανακοίνωσης)

Close