Δημοσιογραφικά 178

Δημοσιογραφικά 178

Εκατοστή εβδομηκοστή όγδοη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 178 Ανακοινώσεις | Περίληψη Ανακοινώσεων

- Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά
- Εκδήλωση Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η.Δ. στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας
- Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες
- Κατάργηση παραβόλου για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
- Παράταση χρόνου διαθεσιμότητας - Έκδοση σχετικών πράξεων λύσης της υπαλληλικής σχέσης - Αποζημίωση
- Δημόσια διαβούλευση στη Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της χώρας, την περίοδο 2014-2020
- Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης
- Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων».
- Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα»
- Καταβολή Συντάξεων μηνός Απριλίου 2014 για τους Συνταξιούχους του ΟΓΑ
- Υποτροφίες για τους διεθνείς ειδικευμένους κύκλους σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση (CISAP2014) – ENA (Παρίσι)
- Παράταση στις δηλώσεις ενάρξεων, μετατάξεων και αποθεμάτων των αγροτών
- Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4172/2013
- Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 7 Απριλίου 2014
- Άνοδος στις αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό Νόμο
- Παράταση ισχύος Βιβλιαρίων ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ έως 30-09-2014

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 178 Προκηρύξεις | Περίληψη Προκηρύξεων

- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης : 8 θέσεις καθηγητών
- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων : 11 θέσεις καθηγητών
- Ιόνιο Πανεπιστήμιο : 2 θέσεις καθηγητών
- Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας : πρόσληψη 46 τακτικών και 220 αναπληρωματικών καθηγητών
- Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος : 3 θέσεις με σύμβαση ανάθεσης έργου
- Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού : 3 θέσεις μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
- Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας : 2 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής & Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Ν. Ιωνίας» : 3 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Α΄ Εφορεία Προϊστορικών & Kλασικών Αρχαιοτήτων : 18 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων : 10 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων : 5 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων : 3 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο : 4 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- ΔΕΗ Α.Ε. : 28 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
- Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας : κάλυψη 40 θέσεων με απόσπαση υπαλλήλων
- Νομικό Συμβούλιο του Κράτους : κάλυψη 20 θέσεων με μετάταξη υπαλλήλων
- Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση : πλήρωση 22 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόσπαση υπαλλήλων

Close