Δημοσιογραφικά 176

Δημοσιογραφικά 176

Εκατοστή εβδομηκοστή έκτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 176 Ανακοινώσεις | Περίληψη Ανακοινώσεων

- Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά
- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών
- Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014
- Έκδοση ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η.Δ.
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Ευρωπαϊκές Σπουδές για στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών»
- Διάθεση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος 10€ : "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Ε. 2014"
- Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εμπορικές επιχειρήσεις
- Σειρά δράσεων του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βελτίωση της λειτουργίας των τελωνείων
- Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 & 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων
- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ & ΤΑΥΤΕΚΩ
- Υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. Ιανουαρίου 2014 ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ
- Υποτροφίες Διπλωματικής Ακαδημίας του Αζερμπαϊτζάν (ADA) για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
- Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και Άλλες Διατάξεις».
- Συνεχίζεται η Δημόσια Διαβούλευση για τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
- Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους».
- Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση
- Αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου από τον ΕΛ.Γ.Α.

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 176 Προκηρύξεις | Περίληψη Προκηρύξεων

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών : 1 θέση καθηγητή
- Πανεπιστήμιο Πατρών : 6 θέσεις καθηγητών
- Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών : 3 θέσεις καθηγητών
- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας : 3 θέσεις καθηγητών
- Δήμος Αργιθέας : 5 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Δήμος Αβδήρων : 4 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου : 6 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- ∆ήμος Κατερίνης : 93 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Δήμος Ιεράπετρας : 3 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Δήμος Καρπάθου : 8 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- ∆ήµος Γρεβενών : 8 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Δήμος Αμυνταίου : 6 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Δήμος Ρόδου : 7 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Δήμος Παγγαίου : 47 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Πάρου «Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης» : 1 θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» : 19 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Ν.Π.∆.∆. Δήμου Κ. Νευροκοπίου : 5 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Ν.Π.∆.∆. ∆ήμου Προσοτσάνης : 4 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Ν.Π.∆.∆. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπρόπυργου» : 8 θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου
- Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης –Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ.) : 3 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου ∆υμαίων : 4 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού ∆ήμου Νέας Προποντίδας : 5 θέσεις µε σύµβαση µίσθωσης έργου
- 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων : 13 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων : 9 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- Επιστημονική Επιτροπή Έργου Συντήρησης Ναού Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών : 3 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- ΙΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων : 2 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. : 8 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ : 78 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
- ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ : 34 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ): κάλυψη 9 θέσεων προσωπικού με απόσπαση-μετακίνηση υπαλλήλων
- Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης : κάλυψη 2 θέσεων προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με απόσπαση υπαλλήλων
- Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων : κάλυψη 10 θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων

Close