Εκπροσώπηση πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους

Εκπροσώπηση πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έναυσμα την υποβολή επιστολής από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, εξέδωσε σχετική εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.

Close