Ειδική πινακίδα για συναλλαγές υπαλλήλων – πολιτών

Ειδική πινακίδα για συναλλαγές υπαλλήλων – πολιτών

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, λαμβάνονται μέτρα, με γνώμονα την εισαγωγή νέων τρόπων οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Κατόπιν των ανωτέρω και με στόχο την ύπαρξη αμεσότητας και υπευθυνότητας στις συναλλαγές υπαλλήλων – πολιτών, κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση σε εμφανές σημείο του γραφείου κάθε υπαλλήλου ειδικής πινακίδας, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητά του, προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν με ποιο συγκεκριμένο υπάλληλο συναλλάσσονται και την ιδιότητά του στον οικείο εργασιακό χώρο.

Close