Μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πάτμου

Μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πάτμου

PDF | DOC | Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πάτμου

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 8396/07.10.2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Δήμου Πάτμου του Νομού Δωδεκανήσου αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΒΛΛΩΩΞΦ-Ξ97.

Close