Μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

PDF | DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ: 25402 οικ/5-7-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: ΒΛ4ΑΩ-ΖΜΖ .

Close