Δείκτες Μέτρησης Υπουργείου Τουρισμού

Δείκτες Μέτρησης Υπουργείου Τουρισμού

PDF | DOC | Δείκτες Μέτρησης Υπουργείου Τουρισμού

Σε συνέχεια της υπηρεσιακής μας εγκυκλίου με απ ΔΙΠΑ/Φ.3.1/6860/8.03.2013 και θέμα «Εφαρμογή Στοχοθεσίας για το έτος 2013 και επικαιροποίηση Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας & Αποδοτικότητας» δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1730/Β/15-07-2013, η ΚΥΑ 15894 για τον Καθορισμό Δεικτών Μέτρησης Αποδοτικότητας & Αποτελεσματικότητας του Υπουργείου Τουρισμού.

Close