Ευρωπαϊκό Έργο e-SENS

Ευρωπαϊκό Έργο e-SENS

PDF | DOC | Συνάντηση για το Ευρωπαϊκό έργο e-SENS

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνάντησης για το Ευρωπαϊκό έργο e-SENS (Electronic Simple European Networked Services), που διοργανώθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στις 25 και 26 Ιουνίου 2013.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των εργασιών για τη διαμόρφωση των απαιτήσεων για τη παροχή διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις στους τομείς των Επιχειρήσεων, των Δημοσίων Προμηθειών, της Δικαιοσύνης και της Υγείας. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα ληφθούν υπόψη στη ανάπτυξη πρότυπων μονάδων λογισμικού που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης μειώνοντας το κόστος ανάπτυξης των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα και την Ευρώπη διότι θα παρέχει ασφαλείς συναλλαγές μέσω κοινά αποδεκτών υποδομών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για:
1) Ηλεκτρονική ταυτοποίηση των χρηστών,
2) Χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών,
3) Πιστοποιημένη ασφαλή ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων και πληροφοριών,
4) Ανταλλαγή πληροφοριών για διοικητικές διαδικασίες και έγγραφα με τυποποιημένο τρόπο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποί από Δημόσιες Διοικήσεις και ακαδημαϊκά ιδρύματα από 20 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία).

Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες, ενώ το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση έχει αναλάβει το συντονισμό της πιλοτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό.

Στην Ελληνική συμμετοχή που συντονίζεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συμμετέχουν:
1) το Πανεπιστήμιο του Πειραιά,
2) το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
3) το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης.

Με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο έργο αυτό δίνεται η δυνατότητα να επιταχυνθεί η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα αποτελέσματα του έργου θα ενισχύσουν την αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων υποδομών μέσα από τεχνικές διαλειτουργικότητας παρέχοντας υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Close