Δημοσιογραφικά τεύχος 134

Δημοσιογραφικά τεύχος 134

Εκατοστή τριακοστή τέταρτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 134 ανακοινώσεις | Περίληψη Ανακοινώσεων

-Παράταση της απογραφής των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής ενόψει της ενσωμάτωσης του Ταμείου στο ΙΚΑ
-Xορήγηση 500.000 ευρώ για την εμβολιαστική κάλυψη απόρων ανασφάλιστων παιδιών
-Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έτους 2013 για νομικά πρόσωπα
-ΟΑΕΔ-3177 κενές θέσεις εργασίας
-Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών
-Διαβούλευση Ν.Σ οργάνωσης δημόσιας διοίκησης
-Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο»
-Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διανομή δελτίων θεάματος
-Κανονισμός Λειτουργίας Δημόσιων ΙΕΚ σε Δημόσια Διαβούλευση
-Οδηγίες για ην πρώτη εφαρμογή του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας»
-Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις»
-Ανακοίνωση για την Σχολή Εθνικής Ασφάλειας- Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (17η εκπαιδευτική σειρά)
-Αλλαγή Εξεταστικού Κέντρου για τις εξετάσεις του ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 134 προκηρύξεις | Περίληψη Προκηρύξεων

-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: (9) θέσεις Καθηγητών
-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: (3) θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού
-ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ: (1) θέση Καθηγητή
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: (5) θέσεις Καθηγητών
-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ: (1) θέση Καθηγητή
-ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: θέσεις Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
-ΚΒ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: (76) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: (14) θέσεις Εφοριακών
-ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ: (67) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.): επιδοτούμενο πρόγραμμα για την πρακτική άσκηση και θεωρητική κατάρτιση 10.000 ανέργων ηλικίας έως 29 ετών
-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO): (24) θέσεις Διορθωτών δοκιμίων

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ: κάλυψη (2) θέσεων με μετάταξη
-ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ: κάλυψη (3) θέσεων με μετάταξη
-ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: κάλυψη (5) θέσεων με μετάταξη
-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π): κάλυψη θέσεων με απόσπαση
-ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: κάλυψη (27) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων με απόσπαση

Close