Αποσπάσεις επιθεωρητών δημοσίων έργων

Αποσπάσεις επιθεωρητών δημοσίων έργων

PDF | DOC | Πρόσκληση ανάθεσης καθηκόντων επιθεωρητών δημοσίων έργων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: Δ16α/66/13/88/Φ.ΕΠΙΘ/04.03.2013 Πρόσκλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΒΕΔ01-ΝΙΨ

Close