Ολοκλήρωση διαβούλευσης για τη Ρυθμιστική Διακυβέρνηση

Ολοκλήρωση διαβούλευσης για τη Ρυθμιστική Διακυβέρνηση

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου «Για τη βελτίωση της Ρυθμιστικής Διακυβέρνησης», στην οποία καταγράφηκαν 167 παρατηρήσεις.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.

Close