Προκήρυξη θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

Προκήρυξη θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

Σύμφωνα με τα Α.Π.5292/25-09-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
EASO/2019/TΑ/022 (Μάλτα) Procurement Assistant (AST 3)  31.10.2019 (13:00 ώρα Βρυξελλών)
EASO/2019/TΑ/026 (Μάλτα) Legal Officer (AD 6) 31.10.2019 (13:00 ώρα Βρυξελλών)
EASO/2019/CΑ/006 (Μάλτα) Asylum Project Support Officer     (FG IV) 31.10.2019 (13:00 ώρα Βρυξελλών)

 

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: https://easo.europa.eu/about-us/vacancies
Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.minadmin.ypes.gr στην ενότητα:
Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις (https://www.minadmin.ypes.gr/?cat=55

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ως άνω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: applications@easo.europa.eu

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΕΓΓΡΑΦΟ1 ΕΓΓΡΑΦΟ2 ΕΓΓΡΑΦΟ3

 

 

Close