Στελέχωση των Αιθουσών Αιμοληψίας του Ε.ΚΕ.Α. στο Αιγάλεω και στο νοσοκομείο Η ΕΛΠΙΣ

Στελέχωση των Αιθουσών Αιμοληψίας του Ε.ΚΕ.Α. στο Αιγάλεω και στο νοσοκομείο Η ΕΛΠΙΣ

Aνακοίνωση - πρόσκληση για τη διενέργεια αποσπάσεων για την στελέχωση των Αιθουσών Αιμοληψίας του Ε.ΚΕ.Α. στο Αιγάλεω και στο νοσοκομείο« Η ΕΛΠΙΣ»

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7344/01-10-2019 (ορθή επανάληψη) Ανακοίνωσης- Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για τη διενέργεια αποσπάσεων για την στελέχωση των Αιθουσών Αιμοληψίας του Ε.ΚΕ.Α. στο Αιγάλεω και στο νοσοκομείο« Η ΕΛΠΙΣ» με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΤΖΜΟΡΕ3-ΦΚΤ .

Close