Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)

Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)

Σύμφωνα με το Α.Π.5411/03.09.2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα με στοιχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
    ΙΜΙ2/2019/SNE/001 Seconded National Expert Scientific Project-Digital Health

 

15.10.2019, 23:59 CEST (Central European Summer Time/Brussels time)

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: www.imi.europa.eu/work-for-us/job-opportunities

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.minadmin.gov.gr στην ενότητα:
Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις (https://www.minadmin.gov.gr/?cat=55)

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be , το αργότερο μέχρι την 11η Οκτωβρίου 2019.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ

Close