Προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)

Προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)

Σύμφωνα με το Α.Π.5499/06.09.2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Ref: 19/EJ/05  Events Organiser (FG III) 07.10.2019

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο: https://recruitment.eurojust.europa.eu.
Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.minadmin.gov.gr στην ενότητα:
Προκηρύξεις/Προσωπικό/Προσλήψεις (https://www.minadmin.gov.gr/?cat=14

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Ευρωπαϊκή Μονάδα.

Close