Προκήρυξη θέσεων στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Προκήρυξη θέσεων στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5500/06-09-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
SRB/AD/2019/006  Legal Expert (AD6) 07.10.2019 (12:00 τ.ώ. Βρυξελλών)
SRB/AD/2019/007  Senior Compliance Expert (AD8) 07.10.2019 (12:00 τ.ώ. Βρυξελλών)

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://srb.europa.eu/vacancies

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.minadmin.gov.gr στην ενότητα:

Προκηρύξεις/Προσωπικό/Προσλήψεις (https://www.minadmin.gov.gr/?cat=14)

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στo ως άνω Συμβούλιο.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΕΓΓΡΑΦΟ1  ΕΓΓΡΑΦΟ2

Close