Παράταση Παραλαβής Αιτήσεων για Στελέχωση του ΝΠΙΔ Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών

Παράταση Παραλαβής Αιτήσεων για Στελέχωση του ΝΠΙΔ Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών

PDF | Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής Αιτήσεων για Στελέχωση του ΝΠΙΔ Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών 20.09.2019

Close