Προκήρυξη θέσης στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Προκήρυξη θέσης στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5237/05-08-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
SRB/AD/2019/005 ICT DEVELOPMENT EXPERT 09-09-2019 (ώρα 12:00 Βρυξελλών)

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://srb.europa.eu/vacancies

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στo ως άνω Συμβούλιο.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ

Close