Προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)

Προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)

Σύμφωνα με το Α.Π.5019/23.07.2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Ref: 19/EJ/04  Procurement Officer (Netherlands) (AD 5) 05.09.2019

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο: https://recruitment.eurojust.europa.eu.
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Ευρωπαϊκή Μονάδα.

Close