Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

Σύμφωνα με τα Α.Π.5238/05-08-2019 & Α.Π.5218/02-08-2019 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) δημοσιεύει τις ακόλουθες  προκηρύξεις  θέσεων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
EASO/2019/CΑ/007 (Μάλτα) Operations Officer – External Dimension (FG IV)  02.09.2019 (13:00    τ.ώ.Βρυξελλών
EASO/2019/TΑ/016 (Μάλτα) Head of Finance and Procurement Unit (AD 10) 02.09.2019 (13:00 τ.ώ.Βρυξελλών)

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν  να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: https://easo.europa.eu/about-us/vacancies

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ως άνω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: applications@easo.europa.eu

ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ ΈΓΓΡΑΦΑ        2

Close