Στελέχωση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με απόσπαση πενήντα (50) υπαλλήλων

Στελέχωση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με απόσπαση πενήντα (50) υπαλλήλων

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με απόσπαση πενήντα (50) υπαλλήλων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 1/2019 Ανακοίνωσης- Πρόσκλησης για την απόσπαση πενήντα (50) υπαλλήλων στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) 9Δ56ΙΜΛ-3ΘΙ

Close