Δημοσιογραφικά 435

Δημοσιογραφικά 435

Δημοσιογραφικά 435
Τετρακοσιοστή τριακοστή πέμπτη έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αγαπητοί αναγνώστες,
σας ενημερώνουμε ότι, η Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», αναρτάται ηλεκτρονικά κάθε Τρίτη:
• στο Δικτυακό Τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?cat=79,
• στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter,
ενώ μπορεί να αποστέλλεται αυτόματα στο e-mail σας κάνοντας εγγραφή στην ηλεκτρονική υπηρεσία:http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter/register
Στα τεύχη της Εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», μπορείτε να πληροφορηθείτε για:
 τις σημαντικότερες δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης
 τις ενέργειες των Φορέων του Δημόσιου Τομέα
 τις ανακοινώσεις των σημαντικότερων προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού των Φορέων του Δημόσιου Τομέα
 τις ανακοινώσεις επικείμενων μετατάξεων- αποσπάσεων των Φορέων του Δημόσιου Τομέα
 άλλες ανακοινώσεις-χρήσιμες πληροφορίες κ.τ.λ.
Για τη δημοσίευση σχετικών θεμάτων στην Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», οι Φορείς του Δημόσιου Τομέα μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail της Εφημερίδας «dimosiografika@ydmed.gov.gr»

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας
για την ηλεκτρονική έκδοση της
Εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά»
Σοφία Παπαδάκη
Μαρία Ραχάνη
Έλλη Σιμάτου
Μιχάλης Βοσκάκης

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 435 Ανακοινώσεις | Περίληψη Ανακοινώσεων
Πίνακας περιεχομένων

Ακόμα πιο ισχυρή η συνεργασία Δασικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών
Δωρεάν οι γενετικές εξετάσεις σε ασθενείς με καρκίνο μέσω του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Από την 1/7/2019 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την υποβολή αίτησης υπαγωγής των φυσικών προσώπων στη διαδικασία συναινετικής ρύθμισης οφειλών από δάνεια με υποθήκη σε κύρια κατοικία (προστασία κύριας κατοικίας)
Προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε ΤΠΕ για ανέργους
Ανακοίνωση στατιστικών στοιχείων για τις βαθμολογικές επιδόσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019
Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2019
Ξεκινά η β' φάση του "Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ"
Ενημερωτικό για απόφαση αποδέσμευσης λογαριασμών
Ενημερωθείτε για την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο
Εκπονήθηκε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών
Το Δίκτυο Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων προετοιμάζει τη δημόσια παρουσία του
Υπουργική Απόφαση για τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου σε 18 σχολικές μονάδες
Εγκατάσταση σταθμού Τηλεϊατρικής στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών της Ελληνικής Αστυνομίας
Υπουργική απόφαση για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση ιατρών και τη διεξαγωγή ιατρικών συνεδρίων
Εξισωτική του 2013 και 2014: Μετά από απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στη λύση για τους κτηνοτρόφους της Χώρας μας
Μεγάλη επιτυχία των τριών ελληνικών Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στις ομάδες των πρώτων «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων»
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων
Λιμεναρχείο στην Κυλλήνη
Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποβολή προτάσεων για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο προαιρετικό πρόγραμμα PRODEX της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA)
ΕΤΕΑΕΠ: Παράταση ισχύος Ασφαλιστικών Ενημεροτήτων τέως Ταμείων ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ
Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών της Διακήρυξης με αριθμό 1/2019 της Ε.Ε.Ε.Π. του Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά
ΙΚΥ: Ανακοίνωση Συμπληρωματικών Πινάκων Επιλεγέντων και Μη Επιλέξιμων αιτήσεων κατόπιν εξέτασης ενστάσεων/ΕΚΟ Β΄ κύκλος
Δελτίο τύπου του ΑΣΕΠ για τη νέα καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019
Με απoφάσεις του Αρχηγού ΠΣ τροποποιήθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/τριών και σπουδαστών/στριών στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αντιστοίχως, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 435 Προκηρύξεις | Περίληψη Προκηρύξεων

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει,  και τη ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14-6-2019 (ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος απαγορεύεται πλην ορισμένων εξαιρέσεων η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, οι διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί, κατά την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής. Επισημαίνεται, ότι η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/66/οικ.23640/26-6-2019 (ΑΔΑ:67Β9465ΧΘΨ-Ξ65) εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (συμπληρωματική της ανωτέρω εγκυκλίου), αφορά σε εξαιρέσεις από τους περιορισμούς του άρθρου 28 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει, οι οποίες εισάγονται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν.4604/2019.

Τις προαναφερόμενες εγκυκλίους μπορείτε να τις δείτε και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  http://www.minadmin.gov.gr/?p=37579 και http://www.minadmin.gov.gr/?p=37857 , αντίστοιχα.

 

Close