Δημοσιογραφικά 432

Δημοσιογραφικά 432

Δημοσιογραφικά 432
Τετρακοσιοστή τριακοστή έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αγαπητοί αναγνώστες,
σας ενημερώνουμε ότι, η Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», αναρτάται ηλεκτρονικά κάθε Τρίτη:
• στο Δικτυακό Τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?cat=79,
• στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter,
ενώ μπορεί να αποστέλλεται αυτόματα στο e-mail σας κάνοντας εγγραφή στην ηλεκτρονική υπηρεσία:http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter/register
Στα τεύχη της Εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», μπορείτε να πληροφορηθείτε για:
 τις σημαντικότερες δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης
 τις ενέργειες των Φορέων του Δημόσιου Τομέα
 τις ανακοινώσεις των σημαντικότερων προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού των Φορέων του Δημόσιου Τομέα
 τις ανακοινώσεις επικείμενων μετατάξεων- αποσπάσεων των Φορέων του Δημόσιου Τομέα
 άλλες ανακοινώσεις-χρήσιμες πληροφορίες κ.τ.λ.
Για τη δημοσίευση σχετικών θεμάτων στην Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», οι Φορείς του Δημόσιου Τομέα μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail της Εφημερίδας  «dimosiografika@ydmed.gov.gr»

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας
για την ηλεκτρονική έκδοση της
Εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά»
Σοφία Παπαδάκη
Μαρία Ραχάνη
Έλλη Σιμάτου
Μιχάλης Βοσκάκης

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 432 Ανακοινώσεις | Περίληψη Ανακοινώσεων

Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1724 για τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Single Digital Gateway) 3
Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την επίδοση Ρηματικής Διακοίνωσης στο γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις από τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (04.06.2019) 9
Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ηςΙουλίου 2016, για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την τροποποίηση του Κανονισμού(Ε.Ε.) 1024/2012 11
Έναρξη Κατασκηνωτικής Περιόδου 2019 13
Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων 14
Υποχρεωτική καταβολή αποζημιώσεων απόλυσης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών 15
Άρχισε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 - Οδηγίες προς δικαιούχους 16
ΙΚΥ: Πληρωμή Υποτρόφων ΕΚΟ 2017/18 19
Χρηματοδότηση των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ από πόρους του ΕΣΠΑ για υλοποίηση παρεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 19
«Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στις φυλακές στην Ελλάδα»: Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 20
Ξεκινά η δομή στήριξης επιχειρήσεων από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 21
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων 21
Energy Info Days στις Βρυξέλλες για επιχειρήσεις που θέλουν να δικτυωθούν 23
Μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2019 25
Κοινωνικός Τουρισμός 2019-2020-Οδηγίες για τη συμπλήρωση των αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων 26
Με περισσότερα από 60 προγράμματα σε 11 Πανεπιστήμια για 1.500 αποφοίτους ΕΠΑ.Λ ξεκινά ο θεσμός των Διετών Προγραμμάτων Σπουδών 26
Γραφική αναπαράσταση της νομοθεσίας για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της 8ης Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για την Προσβασιμότητα 27
Η Ελλάδα εκλέχθηκε στην Προεδρία της Επιτροπής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 28
Εγκαίνια της Αίθουσας Κεντρικής Επεξεργασίας Αίματος στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, στις Αχαρνές 29
Ηλεκτροκίνηση 30
Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες του ΥΠΕΝ για δασωμένους αγρούς και δασικούς χάρτες 32
Το Εθνικό Θέατρο με τις Ευμενίδες σε Λειψούς, Κάλυμνο και Κω 35
Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Προκήρυξη 3Κ/2018-Κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ) 36

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 432 Προκηρύξεις | Περίληψη Προκηρύξεων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εν όψει των επικείμενων εθνικών (βουλευτικών) εκλογών, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος απαγορεύεται πλην ορισμένων εξαιρέσεων η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, οι διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί, κατά την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής.
Συνεπώς, από το επόμενο τεύχος των «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικών» (433/18-6-2019) και μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που θα προκύψει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, αναστέλλεται η έκδοση του τεύχους Ανακοινώσεων περιλήψεων πλήρωσης θέσεων (Προκηρύξεων) των φορέων του Δημοσίου.

Πίνακας περιεχομένων

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Πρόσληψη 113 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 4
Δήμος Ασπροπύργου: Πρόσληψη 45 ατόμων 9
Δήμος Πατρέων: Πρόσληψη 37 ατόμων 10
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσληψη 35 ατόμων 11
ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2019, ΦΕΚ 23/Γ’/05-06-2019): Προκήρυξη για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα δύο (32) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). 12
Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πράσινου: Πρόσληψη 30 ατόμων 13
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: Πρόσληψη 29 ατόμων 14
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης /Δ/νση Δασών Χανίων: Πρόσληψη 26 ατόμων 15
Δήμος Ερμιονίδας: Πρόσληψη 23 ατόμων 17
Δήμος Πεντέλης: Πρόσληψη 19 ατόμων 18
Σχολή Eθνικής Άμυνας: Πρόσληψη 16 ατόμων 19
Δήμος Σκιάθου: Πρόσληψη 15 ατόμων 20
Δήμος Χερσονήσου: Πρόσληψη 15 ατόμων 21
«Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»: Πρόσληψη 13 ατόμων 22
Δήμος Ανατολικής Μάνης: Πρόσληψη 12 ατόμων 24
Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης: «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»: Πρόσληψη 11 ατόμων 25
Δήμος Βέροιας: Πρόσληψη 10 ατόμων 26
Δήμος Ρόδου: Πρόσληψη 9 ατόμων 27
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Πρόσληψη 8 ατόμων 28
Μουσείο Φ. Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου: Πρόσληψη 8 ατόμων 30
Δήμος Σάμου: Πρόσληψη 7 ατόμων 32
Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 7 ατόμων 32
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Δ. Θέρμης: Πρόσληψη 6 ατόμων 33
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας: «ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΝΕΙΟ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»: Πρόσληψη 6 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 34
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 6 ατόμων 36
Δήμος Πετρούπολης: Πρόσληψη 5 ατόμων 38
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 5 ατόμων 39
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 4 ατόμων 42
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 4 ατόμων 43
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων 44
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων 45
Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 2 ατόμων 46
Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων: Πρόσληψη 2 ατόμων 48
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου 49
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων: Πρόσληψη 1 ατόμου 50
Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου 51
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 16 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ) 51
Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ) 54

 

XLS | Δημοσιογραφικά τεύχος 432 Προκηρύξεις | Προκηρύξεις σε τίτλους
Περισσότερες Προκηρύξεις σε τίτλους, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

Close