Δήλωση Μ. Ξενογιαννακοπούλου για την Εθνική Στρατηγική για την Κωδικοποίηση και την Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας

Δήλωση Μ. Ξενογιαννακοπούλου για την Εθνική Στρατηγική για την Κωδικοποίηση  και την Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας

Δήλωση Μ. Ξενογιαννακοπούλου για την Εθνική Στρατηγική για την Κωδικοποίηση και την Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση της «Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση  και την Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας», όπως εγκρίθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας (ΕΣΚΑΕΝ), έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Βασική μας προτεραιότητα είναι η εμβάθυνση της Δημοκρατίας, η ενίσχυση του Κοινοβουλίου και του Κράτους δικαίου, η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και η στήριξη του Κοινωνικού Κράτους, και πάνω από όλα, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Σ’ αυτό το πλαίσιο η κωδικοποίηση της Νομοθεσίας είναι κρίσιμη για:

- την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών

- τη διευκόλυνση των διοικητικών οργάνων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

- την ευχερέστερη επικράτηση των αρχών της νομιμότητας και της ασφάλειας δικαίου

- την εµπέδωση της αρχής του κράτους δικαίου.

Η Εθνική στρατηγική αποβλέπει:

-           Στην εφαρμογή του Κράτους Δικαίου και των Αρχών Καλής Νομοθέτησης.

Ειδικότερα, στην αρχή

-           της ασφάλειας του Δικαίου,

-           της προβλεψιμότητας της Διοικητικής Δράσης και

-           της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών.

Βασικές κατευθύνσεις:

  1. Η δημιουργία ενιαίου πλαισίου πρόσβασης στο σύνολο της Νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η υλοποίησης της Εθνικής Πύλης για την κωδικοποίηση

  1. Η διασφάλιση της αρχής της ανοιχτής διάθεσης και των ανοιχτών προτύπων για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στο σύνολο της Νομοθεσίας.
  2. Η διαρκής καλή νομοθέτηση. Η εισαγωγή πρακτικών καλής νομοθέτησης σε όλο τον κύκλο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας.

Σε αυτήν την κατεύθυνση έχει ιδιαίτερη σημασία η στενή συνεργασία, ο συντονισμός και η συνέργεια όλων των θεσμών και δομών που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην κωδικοποίηση και στην αναμόρφωση του Δικαίου. Δηλαδή, η Βουλή, Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Εθνικό Τυπογραφείο,  τα Υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

 

  1. Δείτε εδώ το κείμενο της «Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και την Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας»
  2. Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν η «Διαδικασία και μεθοδολογία έργων για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Διοικητικής Κωδικοποίησης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των Υπουργείων» από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΨΑ3Ο465ΧΘΨ-ΠΦΨ) καθώς και το Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας που εκπονήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης και αναρτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης www.ggk.gr και συγκεκριμένα στο πεδίο με τίτλο: «Καλή νομοθέτηση: νομοθεσία, εγκύκλιες οδηγίες, υποδείγματα και εγχειρίδια για την ενσωμάτωση των Οδηγιών της ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο/καλή νομοθέτηση και ΕΕ: Πρόγραμμα REFIT/Κωδικοποίηση/Διαβούλευση στο opengov.gr».

Close