Δημοσιογραφικά 425

Δημοσιογραφικά 425

Τετρακοσιοστή εικοστή πέμπτη έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αγαπητοί αναγνώστες,
σας ενημερώνουμε ότι, η Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», αναρτάται ηλεκτρονικά κάθε Τρίτη:

• στο Δικτυακό Τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?cat=79,
• στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter,
ενώ μπορεί να αποστέλλεται αυτόματα στο e-mail σας κάνοντας εγγραφή στην ηλεκτρονική υπηρεσία: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/newsletter/register
Στα τεύχη της Εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», μπορείτε να πληροφορηθείτε για:
 τις σημαντικότερες δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης
 τις ενέργειες των Φορέων του Δημόσιου Τομέα
 τις ανακοινώσεις των σημαντικότερων προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού των Φορέων του Δημόσιου Τομέα
 τις ανακοινώσεις επικείμενων μετατάξεων- αποσπάσεων των Φορέων του Δημόσιου Τομέα
 άλλες ανακοινώσεις-χρήσιμες πληροφορίες κ.τ.λ.

Για τη δημοσίευση σχετικών θεμάτων στην Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», οι Φορείς του Δημόσιου Τομέα μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail της Εφημερίδας  «dimosiografika@ydmed.gov.gr»

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας
για την ηλεκτρονική έκδοση της
Εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά»
Σοφία Παπαδάκη
Μαρία Ραχάνη
Έλλη Σιμάτου
Μιχάλης Βοσκάκης

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 425 Ανακοινώσεις | Περίληψη Ανακοινώσεων

Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 3
Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (N.3528/2007), όπως ισχύει, και σε συνέχεια σχετικών παρεμβάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη 6
Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτηρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής 12
Προπληρωμή συντάξεων λόγω των εορτών του Πάσχα 19
Από 6-20 Μαΐου οι εγγραφές σε Νηπιαγωγεία -Δημοτικά 19
Νέα πρωτοποριακή υπηρεσία για κωφούς και βαρήκοους πολίτες 19
Προπληρωμή Επιδομάτων Ανεργίας και "Δώρων" λόγω Εορτής Πάσχα Έτους 2019 20
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Έναρξη υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2019 21
Ψηφοφορία των Ελλήνων ναυτικών στο εξωτερικό κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019 22
Με συντονισμένες ενέργειες τριών υπουργείων απετράπη η αύξηση των αμερικάνικων δασμών στη Φέτα 24
Υπογραφή δήλωσης συνεργασίας μεταξύ ΕΛΔΟ και ΝΑΣΑ για τη συμμετοχή της Ελλάδας, με αποστολή ελληνικού οχήματος, σε πρόγραμμα εξερεύνησης της Σελήνης 25
3ημερο Φεστιβάλ Ταινιών ΓΓΙΦ 17/4-19/4 27
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Αποζημίωση δαπανών ΚΔ-ΗΦ, Ειδικών Εκπαιδευτηρίων, Οικοτροφείων/Ιδρυμάτων «ασυλικού τύπου» 28
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τη γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του ν. 4604/2019 (A' 50) που αφορούν την οικονομική λειτουργία και τους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α., τα έσοδα και τη διαχείριση της περιουσίας τους 29
Υπεγράφη η διακήρυξη για «Ένα έξυπνο και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία και την ύπαιθρο» από την Ελλάδα και 23 κράτη-μέλη της Ε.Ε. 31
Συνεδρίασε το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.) 33
Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου για την «Επέκταση – Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών» 34
Αναδιοργάνωση Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 στην ελληνική νομοθεσία και ρυθμίσεις λοιπών διατάξεων 37
Ίδρυση και οργάνωση του κέντρου σύγχρονης δημιουργίας του Ακροπόλ 37
Μητροπολιτικός Φορέας Γουδή – Ιλισίων 38
ΑΣΕΠ: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (1ΠΔ/2018) 40
ΑΣΕΠ: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων –Προκήρυξη 2Κ/2018 40
Ανακοίνωση της Ε.Υ.Π. σχετική με την προκήρυξη 471.1/35/751408 (ΦΕΚ 4/Α.Σ.Ε.Π./4-2-2019) 41

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 425 Προκηρύξεις | Περίληψη Προκηρύξεων

Ανακοίνωση της Ε.Υ.Π. σχετική με την προκήρυξη 471.1/35/751408 (ΦΕΚ 4/Α.Σ.Ε.Π./4-2-2019) 4
«Περιφερειακός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων»: Πρόσληψη 93 ατόμων 5
ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2019, ΦΕΚ 10/Γ’/11-04-2019): Προκήρυξη Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας, συνολικά εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού & προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας & Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 7
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής: Πρόσληψη 13 ατόμων 9
Δήμος Νέστου: Πρόσληψη 22 ατόμων 10
Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.: Πρόσληψη 11 ατόμων 11
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Γρεβενών: Πρόσληψη 5 ατόμων 12
Δήμος Αλμωπίας: Πρόσληψη 73 ατόμων 12
ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2019, ΦΕΚ 9/Γ’/08-04-2019): Προκήρυξη Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας, συνολικά εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. “Enterprise Greece” (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης). 14
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας: Πρόσληψη 55 ατόμων 16
Δήμος Αγίου Νικολάου: Πρόσληψη 38 ατόμων 17
Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας: Πρόσληψη 31 ατόμων 18
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης»: Πρόσληψη 30 ατόμων 19
«Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘’ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’’»: Πρόσληψη 20 ατόμων 20
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» Δ. Κρωπίας: Πρόσληψη 12 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 22
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 10 ατόμων 23
Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης: Πρόσληψη 9 ατόμων 24
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας: Πρόσληψη 9 ατόμων 25
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: Πρόσληψη 8 ατόμων 26
Δήμος Βοΐου: Πρόσληψη 8 ατόμων 27
Δήμος Πειραιά: Πρόσληψη 6 ατόμων 28
Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης» Φαρκαδόνας: Πρόσληψη 6 ατόμων 29
Δήμος Νέας Ιωνίας: Πρόσληψη 5 ατόμων 30
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 5 ατόμων 31
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»: Πρόσληψη 5 ατόμων 33
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 5 ατόμων 34
Δήμος Μεγάρων: Πρόσληψη 4 ατόμων 37
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας: Πρόσληψη 4 ατόμων 38
Δήμος Νικολάου Σκουφά: Πρόσληψη 4 ατόμων 39
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων: Πρόσληψη 4 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 40
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 4 ατόμων 41
Δήμος Μετεώρων: Πρόσληψη 3 ατόμων 43
Δήμος Κω: Πρόσληψη 3 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 44
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 3 ατόμων 44
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 3 ατόμων 47
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου: Πρόσληψη 3 ατόμων 50
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 2 ατόμων 51
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: Πρόσληψη 1 ατόμου 52
Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 1 ατόμου 52
Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2: Πρόσληψη 1 ατόμου 53
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ) 54

XLS | Δημοσιογραφικά τεύχος 425 Προκηρύξεις | Προκηρύξεις σε τίτλους
Περισσότερες Προκηρύξεις σε τίτλους, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

Close