Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Αλμυρού

Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Αλμυρού

PDF | DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Αλμυρού

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 20089/22-10-2012 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Δήμου Αλμυρού του Νομού Μαγνησίας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Β430ΩΨ7-ΜΕΒ.

Close