Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Κοινοπραξία ECSEL

Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Κοινοπραξία ECSEL

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Κοινοπραξία ECSEL

Σύμφωνα με το Α.Π. 6529/27-09-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), με τo από 25.09.2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινοπραξίας ECSEL, γνωστοποιείται η υπό στοιχεία ECSEL-2018-03-DKMO προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα (Dissemination and Knowledge Management Officer-DKMO).

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν  να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://www.ecsel.eu

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be , το αργότερο μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2018.

Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24 Νοεμβρίου  2018, 12:00 τ.ω Βρυξελλών.

ΣΥΝΗΜΜΈΝΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ

Close