Απόφαση της Υπουργού Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου για καθορισμό αρμοδιοτήτων του Β’ Τμήματος του ΕΣΕΔ και, σύμφωνα με τις προτάσεις αρμοδίων φορέων, ορισμό της σύνθεσής του

Απόφαση της Υπουργού Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου για καθορισμό αρμοδιοτήτων του Β’ Τμήματος του ΕΣΕΔ και, σύμφωνα με τις προτάσεις αρμοδίων φορέων, ορισμό της σύνθεσής του

Απόφαση της Υπουργού Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου για καθορισμό αρμοδιοτήτων του Β’ Τμήματος του ΕΣΕΔ και, σύμφωνα με τις προτάσεις αρμοδίων φορέων, ορισμό της σύνθεσής του

PDF | DOCX|Με απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες και –σύμφωνα με τις προτάσεις των αρμόδιων φορέων- ορίστηκαν τα μέλη του Δεύτερου Τμήματος του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ), όπως προβλέπεται από το Ν. 4369/16. Το ΕΣΕΔ λειτουργεί στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

 Η ενεργοποίηση του Β’ Τμήματος αποσκοπεί στην επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής των Διοικητικών, Αναπληρωτών Διοικητικών, Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων των Υπουργείων.

 Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του Β’ Τμήματος του ΕΣΕΔ είναι η επιλογή των Διοικητικών, Αναπληρωτών Διοικητικών, Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων των κάτωθι Υπουργείων:

α) Πολιτισμού και Αθλητισμού,

β) Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

γ) Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,

δ) Υγείας,

ε) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

στ) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης,

ζ) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

η) Τουρισμού

Ως Πρόεδρος και Μέλη του Δεύτερου Τμήματος του ΕΣΕΔ ορίστηκαν, σύμφωνα με τις προτάσεις των αρμόδιων φορέων, οι:

  1. Δημητρούλα Μαυρομμάτη,Σύμβουλος Α.Σ.Ε.П., ως Πρόεδρος με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Βλάχου, Σύμβουλο Α.Σ.Ε.П.,
  1. Απόστολος Παπατόλιας, Σύμβουλος Α.Σ.Ε.П., με αναπληρώτρια τηνΜαρία Λάμπρη, Σύμβουλο Α.Σ.Ε.П.,
  1. Ιωάννης Σακέλλης, Σύμβουλος Α.Σ.Ε.П., με αναπληρωτή τονΓεράσιμο Δραγώνα, Σύμβουλο Α.Σ.Ε.П.,
  1. Καλλιόπη Λυκοβαρδή, Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη, με αναπληρωτή τονΓεώργιο Νικολόπουλο, Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη,
  1. Βασίλειος Καραγεώργος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, με αναπληρώτρια τηνΒασιλική Παπαλόη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
  1. Ξανθίππη Δημητρούλια, Διευθύντρια Ε.Σ.Δ.Δ.Α./ Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με αναπληρωτή τονΙωάννη Τσαούση, Μέλος του Επιστημονικού-Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,

  1. Δημήτριος Μπράτης, Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αναπληρωτήτον Χαράλαμπο Λυμπερά, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
  1. Νικόλαος Δήμας, Νομικός Σύμβουλος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., με αναπληρώτρια τηνΑναστασία Αυλωνίτου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
  1. Ευτυχία Δημητρίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αναπληρώτρια τηνΕλένη Ρούφου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Επίσης, με την ίδια απόφαση, συμπληρώθηκε η σύνθεση του Πρώτου Τμήματος του ΕΣΕΔ. Συγκεκριμένα, στη θέση του αποβιώσαντος Νικολάου Αλεξόπουλου, ως αναπληρώτρια του Ιωάννη Πάιδα, μέλους του Πρώτου Τμήματος του  ΕΣΕΔ, ορίστηκε η Σωτηρία Δάλλα, μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Close