Δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για Β! κύκλο ΕΣΚ έτους 2018

Δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για Β! κύκλο ΕΣΚ έτους 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή για την υποβολή αιτημάτων πλήρωσης θέσεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (https://hr.apografi.gov.gr) θα ανοίξει ξανά την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 από 09.00 έως 15.00 για τυχόν συμπληρώσεις, τροποποιήσεις καταχωρήσεων.

Close