Κύκλος συναντήσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδος

Κύκλος συναντήσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδος

PDF | DOC | Ανακοίνωση Κύκλου Συναντήσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος με θέμα ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2012.

Σας ενημερώνουμε ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρουσιάζει για ένα δίμηνο, σε διάφορες ελληνικές πόλεις, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Τρίπολη, η Πάτρα, το Ρέθυμνο, η Ολυμπία, ένα κύκλο συναντήσεων Γάλλων και Ελλήνων ερευνητών, ειδικών και πανεπιστημιακών καθηγητών, με θέμα τη διακυβέρνηση:
«Διακυβέρνηση, ανάπτυξη, ανταλλαγή: μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε τα πάντα;»
Ο κύκλος των συναντήσεων αυτών πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Institut Français (Παρίσι), τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, το Goethe Institut, δεξαμενές σκέψεις όπως το ΕΛΙΑΜΕΠ και το ΚΕΠΠ, το Γαλλικό Ινστιτούτο και τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, την ευρωπαϊκή έδρα Jean Monnet – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αθηναϊκά πανεπιστήμια, συλλόγους Αποφοίτων Ανωτάτων Σχολών, το Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Παρίσι) και το γραφείο του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.ifa.gr/index.php/el/--a-/2010-06-12-08-40-15/1122-gouvernance

Close