Δυνατότητα ολοκλήρωσης εκκρεμών πράξεων απόσπασης, παράταση και δυνατότητα μετάταξης

Δυνατότητα ολοκλήρωσης εκκρεμών πράξεων απόσπασης, παράταση και δυνατότητα μετάταξης

PDF | Δυνατότητα ολοκλήρωσης εκκρεμών πράξεων απόσπασης, παράταση αυτών και δυνατότητα μετάταξης σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4531/2018

Close