Δημοσιογραφικά τεύχος 99

Δημοσιογραφικά τεύχος 99

Ενενηκοστή ένατη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 99 ανακοινώσεις | Περίληψη Ανακοινώσεων

- Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Β΄ Τριμήνου 2012, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων
- Αναδρομική αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ
- Κοινοποίηση των διατάξεων άρθρων του ν. 4075/2012 που αφορούν σε θέματα Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων και προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ.
- Εγκύκλιος ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τις διορθώσεις λαθών Α.Π.Δ. Διαδικτύου περιόδων απασχόλησης 1/1/2012 έως 31/3/2012, επανυποβολές Α.Π.Δ. Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ
- Ανοιχτή γραμμή εξυπηρέτησης φοιτητών στο Α.Π.Θ.
- Δικτυακή Εφαρμογή Πληροφόρησης Δικαιούχων Εξισωτικής Αποζημίωσης για τα αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης
- Δήμοι με Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
- Διάθεση ψηφιακών πιστοποιητικών στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας
- Πρώτος γύρος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες της Ε.Ε.

- «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2012» στον Δήμο Περιστερίου

- Πρόγραμμα εκδηλώσεων για την Πανσέληνο

 

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 99 προκηρύξεις | Περίληψη Προκηρύξεων

- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

- ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

- ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

- Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση στη σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής για το Ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013

- ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΜΕ1Α/2012

- ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Επιστήμης των Υλικών και β) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

- ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ιεράπετρας, που εδρεύει στην Ιεράπετρα.

- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

- Πρόσληψη 288 Διανομέων στα ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά

- 20 Δόκιμοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

- Πρόσληψη εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ)

Μετατάξεις - Αποσπάσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟς ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟς ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ (ίδρυμα Νταέλ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟς ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ (ΕΠΜΑΣ)

Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»

Ανακοίνωση–Πρόσκληση για τη στελέχωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΥΔΡΑΣ

Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Δράμας

Close