Προσωρινή διακοπή του συστήματος Δι@ύγεια

Προσωρινή διακοπή του συστήματος Δι@ύγεια

PDF | DOC

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενημερώνει πως έχει προσωρινά διακοπεί η διαθεσιμότητα των εφαρμογών του συστήματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εφαρμογή επισκόπησης/αναζήτησης πράξεων και εφαρμογή αναρτήσεων για Φορείς). Η διακοπή οφείλεται σε βλάβη στα κυκλώματα οπτικών ινών στο δίκτυο του ΟΤΕ το οποίο διασυνδέει το Data Center στο οποίο φιλοξενούνται οι υποδομές υποστήριξης του Προγράμματος Δι@ύγεια.

Ήδη, μετά από επικοινωνία με τον ΟΤΕ έχει γίνει διάγνωση και έχει βρεθεί το σημείο καταστροφής των οπτικών ινών. Εξειδικευμένο συνεργείο βρίσκεται ήδη στον χώρο για αποκατάσταση της βλάβης.

Η αποκατάσταση προβλέπεται εντός της ημέρας.

Close