Ανακοίνωση συγχωνεύσεων-καταργήσεων

Ανακοίνωση συγχωνεύσεων-καταργήσεων

PDF | DOC |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υ.Δ.Μ.&Η.Δ. ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης του κράτους, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνης Μανιτάκης και ο Υφυπουργός Μανούσος Βολουδάκης, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία, προχωρούν σε μια σειρά συγχωνεύσεων και καταργήσεων οργανισμών και φορέων του Δημοσίου (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). Η διαδικασία ξεκινά με μια πρώτη φάση συγχωνεύσεων και καταργήσεων, η οποία θα αποτελέσει οδηγό της ευρύτερης αναδιάρθρωσης των φορέων του Δημοσίου που ακολουθεί.

Oι οργανισμοί που συγχωνεύονται, είναι οργανισμοί που παρέχουν ομοειδείς υπηρεσίες. Mε τη συγχώνευση, θα είναι σε θέση να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες στον πολίτη, με χαμηλότερο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, και αυτό γιατί θα μπορέσουν οι νέοι, συγχωνευμένοι οργανισμοί να αξιοποιήσουν καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους, με εξορθολογισμό της χρήσης ακινήτων, περιορισμό διοικητικών συμβουλίων και διευθυντικών θέσεων, εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, κλπ.

Οι οργανισμοί που καταργούνται, είναι οργανισμοί που είτε έχουν περιορισμένων διαστάσεων πραγματικό αντικείμενο, είτε το αντικείμενό τους μπορεί να υπηρετηθεί αποτελεσματικότερα από τις κεντρικές υπηρεσίες του κατά περίπτωση εποπτεύοντος υπουργείου.

Πρέπει να γίνει σαφές, ότι το πλεονάζον προσωπικό των οργανισμών που συγχωνεύονται ή καταργούνται δεν απολύεται αλλά μετακινείται σε θέση αντίστοιχη των προσόντων του και των αναγκών του δημοσίου. Πρέπει ακόμη να γίνει σαφές ότι καμιά υπηρεσία πραγματικά παρεχόμενη προς τον πολίτη δεν παύει να παρέχεται. Όλες οι ως τώρα πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες από τους υπό κατάργηση ή συγχώνευση φορείς, θα παρέχονται είτε από τους νέους συγχωνευμένους οργανισμούς είτε από τα εποπτεύοντα Υπουργεία.

Σε πρώτη φάση συγχωνεύονται ή καταργούνται 21 φορείς ή ομάδες φορέων, αποτελούμενες από 213 νομικά πρόσωπα ανά την επικράτεια. Από τη συγχώνευση προκύπτουν 9 ομάδες φορέων, αποτελούμενες από 34 νομικά πρόσωπα. Στους οργανισμούς αυτούς απασχολούνται συνολικά 5.256 εργαζόμενοι. Ο κρατικός προϋπολογισμός επιχορηγεί τους οργανισμούς αυτούς αθροιστικά με περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ (39.383.877 ευρώ).

Για την πρώτη αυτή πιλοτική φάση του εγχειρήματος, επελέγησαν οι περιπτώσεις της πλέον προφανούς ανάγκης συγχωνεύσεως ή καταργήσεως φορέων. Εντός του Αυγούστου θα είναι έτοιμες και οι κανονιστικές ρυθμίσεις με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αξιολόγηση του συνόλου σχεδόν των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου από ειδική υπηρεσία του Υ.Δ.Μ.&Η.Δ.. Η μελέτη αυτή αξιολογεί με βάση ορισμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια περισσότερους από χίλιους φορείς, που είτε άμεσα χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε χρηματοδοτούνται από πόρους που τους αποδίδονται στη βάση νομοθετικών ρυθμίσεων. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει σε πρώτα συμπεράσματα ως το τέλος Αυγούστου, εκτιμάται δε ότι θα οδηγήσει σε συγχωνεύσεις εκατοντάδων φορέων, με αντίστοιχα οφέλη ως προς την αποτελεσματικότητα και το κόστος λειτουργίας του δημοσίου.

Ακολουθεί η λίστα με τους φορείς:

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1

Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών

Ν.Π.Ι.Δ.

1

Συγχώνευση σε ένα ενιαίο εθνικό φορέα εξωστρέφειας με έδρα την Θεσσαλονίκη

 

2

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Α.Ε.

1

 

3

HELEXPO

Α.Ε.

1

4

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Α.Ε.

1

Συγχώνευση σε ενιαίο φορέα

5

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ν.Π.Ι.Δ.

1

6

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

Ν.Π.Ι.Δ.

1

7

Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών

Ν.Π.Ι.Δ.

1

Κατάργηση και Ενσωμάτωση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

8

Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας

Ν.Π.Ι.Δ.

1

Συγχώνευση

9

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Ν.Π.Ι.Δ.

1

10

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Ν.Π.Δ.Δ.

1

Συγχώνευση

 

11

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ν.Π.Ι.Δ.

1

12

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού – Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς – Εθνική Χαρτοθήκη (Ε.Κ.Ε.Π.Π. – Ε.ΚΕ.ΧΑ.ΧΑ.Κ)

Ν.Π.Ι.Δ

1

Kατάργηση και απορρόφηση από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

13

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (Αγορά Ρέντη)

Α.Ε.

1

Συγχώνευση

 

14

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης

Α.Ε.

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

15

Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων

Ν.Π.Ι.Δ.

1

Κατάργηση και ενσωμάτωση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

16

Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ν.Π.Δ.Δ.

1

Κατάργηση και ενσωμάτωση στο Υπουργείο Τουρισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

17

Ελληνική Θαλάσσια Ένωση

Ν.Π.Δ.Δ.

1

Κατάργηση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΥΕΘΑ

  

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

18

Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών

Ν.Π.Ι.Δ.

29

Συγχώνευση σε 14 φορείς, κατά προσέγγιση αντίστοιχους των Περιφερειών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

19

Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας

Ν.Π.Δ.Δ.

39

Συγχώνευση σε 13 (μια διοίκηση ανά Περιφέρεια, με την επιφύλαξη της επαρκούς εξυπηρέτησης νησιωτικών και απομακρυσμένων  περιοχών)

20

Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών

Ν.Π.Δ.Δ.

65

Συγχώνευση σε 1 ενιαίο φορέα

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

21

Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων

Ν.Π.Δ.Δ

63

Συγχώνευση σε 1 ενιαίο φορέα

 

 

Close