Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Απασχόλησης

Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Απασχόλησης

PDF | DOC | Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επίτροπου Απασχόλησης Laszlo Andor στην Αθήνα συναντήθηκε σήμερα μαζί του και συζήτησαν για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και την υποστήριξη που προσφέρει στα προγράμματα αξιοποίησης ανθρώπινων πόρων.

Στη συνέχεια, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παντελής Τζωρτζάκης και ο κ. Laszlo Andor, συζήτησαν το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη διοικητική μεταρρύθμιση, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στόχος της επικαιροποποίησης είναι η αποτελεσματική υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στην ελληνική διοίκηση προς όφελος της ανάπτυξης και η αύξηση του ρυθμού απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων, βάσει του δεύτερου μνημονίου χρηματοπιστωτικής στήριξης.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχεδίασε οριζόντια μέτρα υποστήριξης του δημόσιου τομέα στους άξονες της αναδιοργάνωσης των δομών, της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, την προώθηση των αρχών διαφάνειας και λογοδοσίας με ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, την εφαρμογή των αρχών καλής νομοθέτησης και τις εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Σχετικά με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το δεύτερο μνημόνιο χρηματοπιστωτικής στήριξης, έχουν ήδη σταλεί επιστολές προς τα Υπουργεία για τη διεύρυνση της χρηματοδότησης που αφορά στην επίτευξη και εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών στόχων, στον τομέα άσκησης πολιτικής τους.

Ήδη, οι δράσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καταγράφουν σημαντικά αποτελέσματα στον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών και την απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως με την πρόσφατη υποστήριξη των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας για την καταγραφή και εντοπισμό των πραγματικά δικαιούχων των προνοιακών επιδομάτων και συντάξεων.

Close