Εθνική Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εθνική Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

PDF | DOC | Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, που από σήμερα τίθεται σε διαβούλευση, παρουσιάστηκε σε σημερινή Συνέντευξη Τύπου από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα, τον Υφυπουργό και Πρόεδρο της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παντελή Τζωρτζάκη και τον Υφυπουργό Ντίνο Ρόβλια, παρουσία των μελών της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η διαβούλευση του κειμένου γίνεται στο opengov.gr και θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012.

Ο Υπουργός, στην εισαγωγική τοποθέτησή του τόνισε ότι «η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, αφού άλλωστε είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την αλλαγή στο κράτος. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως θεματική κυβερνητική αρμοδιότητα έχει οριζόντιο χαρακτήρα, με επικεφαλής μάλιστα απ τον Ιούνιο του 2011 ειδικό Υφυπουργό. Θυμίζω», είπε, «ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως κεφάλαιο πολιτικής αποτελεί έναν από τους εφτά πυλώνες πάνω στους οποίους αναπτύσσονται δράσεις και πρωτοβουλίες για τη συνολική διοικητική μεταρρύθμιση. Πρωτοβουλίες που μέχρι τώρα έχουν αναληφθεί είναι αυτή η οποία αφορά, σε θεσμικό επίπεδο, την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Εσθονία και ακόμη, η συνεχής συνεργασία με την ομάδα δράσης (Τask Force) για θέματα Διοικητικής μεταρρύθμισης».

Όπως τόνισε ο Υφυπουργός Παντελής Τζωρτζάκης, «σήμερα, που η χώρα μας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, επιβάλλεται να δώσουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής, στον κρίσιμο αυτό τομέα, αλλά και η συνέπεια στην υλοποίηση της, είναι απολύτως απαραίτητη. Ως Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με ευθύνη στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που είναι συλλογικό όργανο του Υπουργικού Συμβουλίου, ανέλαβα να συντονίσω τη δημιουργία της Εθνικής Στρατηγικής για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, το κείμενο της οποίας σας παρουσιάζουμε σήμερα», ανέφερε ο κ. Τζωρτζάκης. Και συνέχισε λέγοντας ότι «η εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των νέων τεχνολογιών, έρχεται να συμπληρώσει ένα κενό χρόνων. Η Στρατηγική μας, θα πρέπει να αναπτύσσεται ταυτόχρονα προς την εξυπηρέτηση τεσσάρων βασικών στόχων: της δημοσιονομικής εξυγίανσης και ανάπτυξης της χώρας, της βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στο Δημόσιο, αλλά και της βελτίωσης της εξυπηρέτησης του Πολίτη και της Επιχείρησης και τη συμμετοχική δημοκρατία».

Ο κ. Τζωρτζάκης υπογράμμισε τη σημασία ύπαρξης των δομών που θα εξασφαλίσουν τη συνέχεια της στρατηγικής αυτής και την ολοκλήρωση των έργων που ήδη υλοποιούνται, και ανέπτυξε αναλυτικά τους άξονες στους οποίους εστιάζει, καθώς και τις δράσεις που προβλέπονται για κάθε έναν από τους τέσσερις βασικούς τομείς δραστηριοποίησης της Στρατηγικής για τις ΤΠΕ, που είναι: η εύκολη και ασφαλής χρήση των ΤΠΕ, οι υπηρεσίες ΤΠΕ που δημιουργούν οφέλη, η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών και η κοινωνική ανάπτυξη με τη χρήση ΤΠΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία του εγχειρήματος, τους απαραίτητους δείκτες παρακολούθησης των αποτελεσμάτων και τον χρονοπρογραμματισμό των ενεργειών που πρέπει να γίνουν.

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας, υπογράμμισε ότι «η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής είναι συνυφασμένη με την ανάγκη αξιοποίησης των αναγκαίων πόρων, ανθρώπινων και χρηματικών, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση υφιστάμενων κοινοτικών προγραμμάτων, όπως είναι οι πρωτοβουλίες «Συνδέοντας την Ευρώπη» ή «Ορίζων 2020», καθώς και άλλες πρωτοβουλίες που συμπεριλαμβάνονται στα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής Αναφοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Μάρτιο του 2010, δρομολόγησε την αναπτυξιακή στρατηγική: «Ευρώπη 2020» για την προετοιμασία της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπροστά στις νέες προκλήσεις της τεχνολογίας. Το πρόγραμμα αυτό, έχει θέσει στόχους που αφορούν στην παραγωγικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξή τους σε ευρωπαϊκό ή και σε εθνικό επίπεδο. Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη είναι μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες αυτής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε διάφορα εμπόδια ως προς την εξάπλωση και αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με σημαντικότερα μεταξύ των άλλων τα εξής:
1. Κατακερματισμένες ψηφιακές αγορές
2. Έλλειψη διαλειτουργικότητας
3. Αυξανόμενο ηλεκτρονικό έγκλημα
4. Έλλειψη επενδύσεων σε δίκτυα
5. Ανεπαρκείς προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας
6. Έλλειψη ψηφιακού γραμματισμού, μόρφωσης και δεξιοτήτων
7. Χαμένες ευκαιρίες για την εξάλειψη κοινωνικών προβλημάτων.

Για την αντιμετώπιση όλων αυτών αναπτύσσουμε τις αντίστοιχες δράσεις στα πεδία:
1. Ενιαία ψηφιακή αγορά
2. Διαλειτουργικότητα προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής
3. Εμπιστοσύνη και η ασφάλεια κατά τη σύνδεση στο διαδίκτυο
4. Γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο που δίνει ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη
5. Έρευνα και η καινοτομία με την αξιοποίηση χρήσιμων ιδεών που μετατρέπονται σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στην αγορά
6. Βελτίωση της ψηφιακής μόρφωσης και της κοινωνικής ένταξης και η διευκόλυνση πρόσβασης στο διαδίκτυο χωρίς εξαιρέσεις
7. Χρησιμοποίηση τεχνολογικών δεδομένων για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως είναι η κλιματική αλλαγή ή η γήρανση του πληθυσμού.

Για την εκπλήρωση των στόχων αυτού του ψηφιακού θεματολογίου έχουν σχεδιαστεί 101 ειδικές δράσεις πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Όπως εξήγησε ο Υπουργός: «μέρος της ευρύτερης αυτής στρατηγικής για το ψηφιακό θεματολόγιο είναι η στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Η εθνική στρατηγική για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στοχεύει:
α. Στη δημοσιονομική βελτίωση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής πολιτικής
β. Στην ενίσχυση των αναπτυξιακών δράσεων
γ. Στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, και
δ. Στην ενίσχυση της διαφάνειας και της Δημοκρατίας μέσω της παροχής πληροφορίας και διάχυσης της γνώσης.

Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει σειρά δράσεων που δομούνται σε 4 βασικούς τομείς δραστηριότητας που έχουν στο επίκεντρό τους, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το Δημόσιο. Οι τέσσερις αυτοί βασικοί τομείς δραστηριοποίησης είναι:
1. Η εύκολη και ασφαλής χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
2. Η λειτουργία υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών που δημιουργούν οφέλη
3. Η κοινωνική ανάπτυξη βάσει των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και
4. Η ανάπτυξη υποδομών.

Οι δράσεις στους τομείς αυτούς είναι αλληλένδετες. Εξειδικεύονται για καθένα από τα τέσσερα αυτά βασικά πεδία και για κάθε Υπουργείο. Πολλές και σημαντικές δράσεις είναι προγραμματισμένες και είναι σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί και πρόκειται σύντομα να ξεκινήσουν όπως επίσης πολλές σχεδιάζονται και εντάσσονται σε αυτό τον προγραμματισμό».

Ο κ. Ρέππας υπενθύμισε ότι «για τον συντονισμό των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων συστάθηκε το 2011 η Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με επικεφαλής τον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μέλη τους Γενικούς Γραμματείς βασικών Υπουργείων. Για την παρακολούθηση και αποτελεσματική εκτέλεση κάθε έργου έχουν συσταθεί Ομάδες Διοίκησης και Σχεδιασμού και Επίβλεψης Έργων (ΟΔΙΣΕΕ). Οι ΟΔΙΣΕΕ αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σχεδιασμού, παρακολούθησης και συντονισμού των δράσεων που αφορούν τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνιών είτε συνολικά, είτε ανά οριζόμενο τομέα όπου δραστηριοποιείται κάθε ΟΔΙΣΕΕ και επιλύουν προβλήματα που αναφέρονται κατά την εξέλιξη ενός έργου. Η ΟΔΙΣΕΕ κάθε Υπουργείου έχει συγκεκριμένο αντικείμενο για το οποίο παίρνει αποφάσεις ή εισηγείται στο κεντρικό όργανο για όποιες αναγκαίες αλλαγές.

Όσον αφορά στη διαχείριση των σχέσεων κράτους από τη μία πλευρά και πολιτών και επιχειρήσεων από την άλλη, στόχος μας», όπως ανέφερε ο Υπουργός, «είναι μια αρχιτεκτονική λειτουργίας των δομών, έτσι ώστε να κερδίζουν όλοι σε χρόνο, ασφάλεια και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και δεν θα απαιτείται να προσκομίζει πληροφορίες που ήδη υπάρχουν σε άλλα αρχεία του ελληνικού Δημοσίου.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σύστημα για τη διαχείριση των σχέσεων των ενδιαφερομένων με το Δημόσιο, στο οποίο θα υπάρχουν αποθηκευμένες όλες οι πληροφορίες. Θα είναι δυνατή η αναζήτηση σε άλλα αρχεία του Δημοσίου των πληροφοριών που σχετίζονται με το θέμα και την εξυπηρέτηση του ενδιαφερομένου. Το αίτημα θα μεταβιβάζεται στον αρμόδιο φορέα ακολουθώντας τη ροή εργασιών που προβλέπονται από κάθε διαδικασία και παράλληλα θα απομνημονεύεται στο σύστημα διαχείρισης σχέσεων κράτους-πολιτών και επιχειρήσεων. Ο φορέας που είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης θα την επεξεργάζεται, εφόσον απαιτεί πρόσθετα στοιχεία από τα αρχεία της Δημόσιας Διοίκησης θα μπορεί να τα αναζητά από τα άλλα συστήματα του Δημοσίου και θα ενημερώνει τελικά το κεντρικό σύστημα διαχείρισης των σχέσεων πολιτών, επιχειρηματιών με το Δημόσιο για την εξέλιξη της υπόθεσης.
Κάθε διαδικτυακός τόπος θα έχει τη δυνατότητα αναζήτησης των υποθέσεων που αφορούν έναν ενδιαφερόμενο, αλλά και θα γνωρίζει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση που τον αφορά. Έτσι, όλα τα κανάλια επικοινωνίας θα είναι απολύτως ενήμερα για την υπόθεση του συγκεκριμένου πολίτη. Το βασικό έργο του κέντρου αυτού της ενιαίας διαχείρισης, αφορά κυρίως στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που παίρνει τις ανάλογες πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση.

Με βάση τους τέσσερις βασικούς τομείς δραστηριοποίησης, τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής με χρονικό όριο για την επίτευξή τους. Τέλος», όπως παρατήρησε ο κ. Ρέππας, «κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη των στόχων αυτής της στρατηγικής είναι η διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου πολιτικής, που δεν θα ανατρέπεται αναλόγως των πολιτικών κύκλων, θα έχει ευρύτερη κοινωνική και κομματική συναίνεση και ακόμη, διαρκή στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό.

Σε τελευταία ανάλυση η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα και το χάσμα που τη χαρακτηρίζει σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλουν την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ρεαλιστικής εθνικής στρατηγικής, την οποία και σήμερα παρουσιάζουμε πιστεύοντας πως έτσι αποσαφηνίζουμε στόχους, εργαλεία για την επίτευξη τους και την πολιτική που αποτελεί επιλογή και για την υπέρβαση της κρίσης», τόνισε ο Υπουργός Δημήτρης Ρέππας κλείνοντας.

 

** Στον ιστότοπο του Υπουργείου, στη διεύθυνση www.minadmin.gov.gr/?p=1693 είναι διαθέσιμα πρόσθετα αρχεία (συμπιεσμένο αρχείο zip):

• Η παρουσίαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παντελή Τζωρτζάκη
• Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, που τίθεται σε διαβούλευση στο opengov.gr.

 

** Θα ακολουθήσει και απομαγνητοφωνημένο κείμενο της Συνέντευξης Τύπου.

Close