Μετάταξη υπαλλήλων στο Νοσ. Η Παμμακάριστος

Μετάταξη υπαλλήλων στο Νοσ. Η Παμμακάριστος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο  Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος

Σας ενημερώνουμε για την ορθή επανάληψη της αριθμ. πρωτ. οικ. 5387/17.07.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος», με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): 7ΒΦΓ46907Γ-ΥΨΗ .

Close