Μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

Μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 3230/9.7.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): 6Ρ10ΟΡΡ1-ΝΙ5 .

 

Close