Απόσπαση υπαλλήλων στο ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α

Απόσπαση υπαλλήλων στο ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 28826/Δ9.8057/23.06.2015 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):67ΦΥ465Θ1Ω-0ΔΚ

Close