Δημοσιογραφικά 241

Δημοσιογραφικά 241

Διακοσιοστή τεσσαρακοστή πρώτη έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 241 Ανακοινώσεις | Περίληψη Ανακοινώσεων

Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά
Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. με διευκρινίσεις για τις ρυθμίσεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» περί αναστολής καθηκόντων
Διεθνής Ημέρα «Κατά της Επιθετικότητας ενάντια σε Αθώα Παιδιά (ως Θύματα)» του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών _4 Ιουνίου 2015» (International Day of Innocent Children Victims of Aggression)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων
Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων
Σημεία ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στην ημερίδα του ΚΕΜΕΑ με θέμα «Ιστορία, Μνήμη και “Ευαίσθητα” Αρχεία των Σωμάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα»
Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα
Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών Εργοδοτών – Επιχειρήσεων Β΄ Εξαμήνου 2014 μέσω «ΔΙΑΣ» και Ηλεκτρονική Εκτύπωση των Ειδοποιήσεων μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ
Ημερίδα με θέμα «Ελλάδα - Κύπρος: Παιδεία στο Επίκεντρο»
Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης παθολογικών καταστάσεων από υψηλές θερμοκρασίες.
Άσκηση ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια ανατροφής τέκνου
Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012-27-ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία α) των διατάξεων της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, β) των διατάξεων των άρθρων 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, γ) των διατάξεων του άρθρου 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ και δ) κωδικοποίηση διατάξεων ιδιωτικής ασφάλισης και κατάργηση ν.δ.400/1970
«Οδηγός του Πολίτη» της Περιφέρειας Ηπείρου
Ανακοίνωση συνδιοργάνωσης της Biennale
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης OLAF το 2014

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 241 Προκηρύξεις | Περίληψη Προκηρύξεων

ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 1Α/2015): Αναστολή διαδικασιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Κοσμητεία: Πρόσληψη Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Κοσμητεία: Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης: Σύναψη 1 μίσθωσης έργου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας: Πρόσληψη 5 ατόμων
Δήμος Καλαμπάκας: Πρόσληψη 22 ατόμων
Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού: Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών
Δήμος Τριφυλίας: Πρόσληψη 37 ατόμων
Δήμος Ρόδου: Πρόσληψη 47 ατόμων
Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Πρόσληψη 1 ατόμου
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου
Δήμος Κιλελέρ: Πρόσληψη 3 ατόμων
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας: Πρόσληψη 2 ατόμων
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας: Πρόσληψη 7ατόμων
Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου: Πρόσληψη 8 ατόμων
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Πρόσληψη 40 ατόμων
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο: Πρόσληψη 11 ατόμων
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στo Kέντρο Πρώτης Υποδοχής Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
(1) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στις Κινητές Μονάδες Α’ και Β’ της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
(2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στo Kέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Π.Ε. Έβρου
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού
Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεως Εθνικού Εμπειρογνώμονα στο European Training Foundation (ETF) (ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/65/οικ, ΑΔΑ: 6ΛΒ7465ΦΘΕ-ΟΦΞ)
Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιούλιος -Σεπτέμβριος)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Kομοτηνής «Σισμανόγλειο»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

XLS | Δημοσιογραφικά τεύχος 241 Προκηρύξεις | Προκηρύξεις σε τίτλους
Περισσότερες Προκηρύξεις σε τίτλους, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

Close