Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα (EPSA 2015)"

Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα (EPSA 2015)”

PDF | DOC | Υποβολή υποψηφιοτήτων για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα, έτους 2015 (EPSA 2015). (ΔΟΜ/7632/16.3.2015) (ΑΔΑ : 6ΞΝΔ465ΦΘΕ-Β5Β)

Σας ενημερώνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration) δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα 2015, (European Public Sector Award 2015) αναφορικά με τις πιο καινοτόμες, αποτελεσματικές και αποδοτικές δράσεις/έργα υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια από το 2007 και το γενικό θέμα του βραβείου για το τρέχον έτος είναι: «“The Public Sector as Partner for a Better Society- Ο Δημόσιος Τομέας ως εταίρος για μια καλύτερη κοινωνία».

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα για το 2015 έχει ως στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις δράσεις εκείνες,οι οποίες προωθούν το ρόλο των ευρωπαϊκών Δημόσιων Διοικήσεωνως εταίρωνστην ολοκληρωμένη και συμμετοχική διακυβέρνηση με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών, έχουν στο επίκεντρο τους τον πολίτη, παρουσιάζουν αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στο πλαίσιο της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, των καινοτομιών στη δημόσια διοίκηση και των προσεγγίσεων του θέματος της ηγεσίας, καθώς επίσης προωθούν την οικονομική ανάπτυξη με βάσηυγιή δημόσια οικονομικά.

Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 17 Απριλίου 2015 από υπηρεσίες/φορείς του Δημόσιου Τομέα, ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού κλπ. Οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες/φορείς μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τους όρους της πρόσκλησης, την επιλεξιμότητα των δράσεων/έργων, τα κριτήρια και τη μεθοδολογία επιλογής και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη συμμετοχή τους από την ιστοσελίδα: www.epsa2015.eu ή να επικοινωνούν απευθείας με την ομάδα του EPSA2013 στο email: info@epsa2015.euή στο τηλέφωνο: 0031 (0) 43 32 96 278.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών Γραμματειών και των Ανεξάρτητων Αρχών παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς τους.

Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Οι υπηρεσίες που θα καταθέσουν υποψηφιότητα στο Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα για το 2015, παρακαλούνται παράλληλα να αποστείλουν εγγράφως μια συνοπτική παρουσίαση (τίτλος και βασικά σημεία) της σχετικής πρότασης που θα υποβάλλουν στο Τμήμα Οργάνωσης και Αξιολόγησης Δομών της Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Close