Δημοσιογραφικά 218

Δημοσιογραφικά 218

Διακοσιοστή δέκατη όγδοη έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

PDF | DOC | Δημοσιογραφικά τεύχος 218 Ανακοινώσεις | Περίληψη Ανακοινώσεων

Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά
Εγκύκλιος υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η.Δ. κας Ε. Χριστοφιλοπούλου για τα ανοιχτά δεδομένα του Δημόσιου Τομέα
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών
Οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ
Ψηφοφορία Ετεροδημοτών στις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
Ψηφοφορία Ετεροδημοτών και κατοίκων εξωτερικού
Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.
Με ηλεκτρονικό τρόπο η θεώρηση βιβλιαρίων του ΟΑΕΕ
Κύκλος on-line μαθημάτων από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP).
Επιμορφωτικά Προγράμματα του ΕΚΔΔΑ
Παράταση στις προθεσμίες του Νόμου 4178 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης
Αποτελέσματα από την εφαρμογή της Νέας Ρύθμισης Οφειλών
Έναρξη υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2015

Δημοσιογραφικά τεύχος 218 Προκηρύξεις | Περίληψη Προκηρύξεων

Αναστολή έκδοσης του τεύχους Ανακοινώσεων περιλήψεων πλήρωσης θέσεων (Προκηρύξεων) των φορέων του Δημοσίου

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 και τη ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2172/οικ.56/2-1-2015 (ΑΔΑ: 6Κ0ΤΧ-059) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος απαγορεύεται πλην ελαχίστων εξαιρέσεων η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, οι διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί, κατά την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής.

Close