Κατηγορία: Ποιότητα και Αποδοτικότητα

Βραβεία Ο.Η.Ε. για Δημόσιες Υπηρεσίες-Φορείς

PDF | DOC | Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει θεσμοθετήσει από το 2003 το Πρόγραμμα Βράβευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Φορέων. Σκοπός του Προγράμματος αυτού είναι ο εντοπισμός και η επιβράβευση διοικητικών καινοτομιών που εφαρμόζουν δημόσιες οργανώσεις των Κρατών-Μελών του ΟΗΕ και οι οποίες συντελούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταποκρισιμότητας της δημόσιας διοίκησης.

Διαβάστε Περισσότερα

Close