Κατηγορία: Ποιότητα και Αποδοτικότητα

Εφαρμογή στοχοθεσίας για το έτος 2013

PDF | DOC | Εφαρμογή Στοχοθεσίας για το έτος 2013 και επικαιροποίηση Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας & Αποδοτικότητας
Η Υπηρεσία μας ως θεσμικά αρμόδια βάσει του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/11.2.2004) για την καθιέρωση του Συστήματος «Διοίκησης Μέσω Στόχων» στην ελληνική δημόσια διοίκηση σας υπενθυμίζει την υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Στοχοθεσίας έτους 2013 με συνακόλουθη επεξεργασία Δεικτών Μέτρησης βάσει ΚΥΑ και θέτει υπόψη σας τα ακόλουθα:
Διαβάστε Περισσότερα

Συμμετοχή στο 5ο Συνέδριο Χρηστών του ΚΠΑ στο Όσλο (Νορβηγία)

PDF | DOC |

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των κρατών μελών της Ε.Ε. στον τομέα της δημόσιας διοίκησης αναπτύσσεται μία σειρά δράσεων σε θέματα ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Μία από τις σημαντικότερες δράσεις αποτελούν τα Συνέδρια Χρηστών του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) (CAF users events) όπου παρουσιάζονται καλές πρακτικές υπηρεσιών που έχουν εφαρμόσει και αξιολογηθεί με βάση το Κ.Π.Α.

Στις 27-28 Σεπτεμβρίου 2012 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Όσλο (Νορβηγία) το 5ο Συνέδριο Χρηστών του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης με θέμα: «Το Κ.Π.Α. ως κινητήρια δύναμη για την καινοτομία - CAF as a driver for Innovation».

Διαβάστε Περισσότερα

Close