Κατηγορία: Ποιότητα και Αποδοτικότητα

Δείκτες μέτρησης για Εθνικό Τυπογραφείο και ΕΚΔΔΑ

PDF | DOC | Καθορισμός δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Εθνικού Τυπογραφείου και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Σε συνέχεια της υπηρεσιακής μας εγκυκλίου με απ ΔΙΠΑ/Φ.3.1/6860/08.03.2013 και θέμα «Εφαρμογή Στοχοθεσίας για το έτος 2013 και επικαιροποίηση Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας & Αποδοτικότητας» δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1089/Β/30-04-2013 η ΥΑ του ΥΔΙΜΗΔ για τον «Καθορισμό δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Εθνικού Τυπογραφείου και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης»(ΕΚΔΔΑ)
Διαβάστε Περισσότερα

7ο Ευρωπαϊκό συνέδριο ποιότητας

PDF | DOC | Παρουσίαση καινοτόμων διοικητικών πρακτικών δημοσίων υπηρεσιών στο 7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των κρατών-μελών της Ε.Ε. στον τομέα της δημόσιας διοίκησης αναπτύσσεται μία σειρά δράσεων σε θέματα ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Μία από τις σημαντικότερες δράσεις σε αυτό το πλαίσιο αποτελούν τα Συνέδρια Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση.
Διαβάστε Περισσότερα

Close