Κατηγορία: Ποιότητα και Αποδοτικότητα

Αρχείο Διεύθυνσης Ποιότητας Αποδοτικότητας

Αρχείο Διεύθυνσης Ποιότητας Αποδοτικότητας έως Αύγουστο 2011 Η Διεύθυνση Ποιότητας & Αποδοτικότητας (Δ.Ι.Π.Α.) του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. έχει ως βασικές αρμοδιότητες, σύμφωνα προς το ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.2.2004), την έ ...

Δείκτες Μέτρησης Υπουργείου Τουρισμού

PDF | DOC | Δείκτες Μέτρησης Υπουργείου Τουρισμού Σε συνέχεια της υπηρεσιακής μας εγκυκλίου με απ ΔΙΠΑ/Φ.3.1/6860/8.03.2013 και θέμα «Εφαρμογή Στοχοθεσίας για το έτος 2013 και επικαιροποίηση Δεικτών Μέτρησης Αποτελε ...

Close